Сервисне информације

Важни бројеви и веб стране:

 • Општина Барајево
  www.barajevo.org.rs
  011/8302-115
 • ЈКП Барајево
  www.jkpbarajevo.co.rs
  011/8303-782
 • Дом здравља „Др Милорад Влајковић“
  www.dzbarajevo.com
  011/8300-186
 • Пошта Велики Борак
  011/8354-001
 • Електродистрибуција Барајево
  011/8302-107
 • Ласта Барајево
  011/8300-346
Ред вожње „Ласта“ Барајево
5521 Велики Борак – Барајево
Радни дан Субота Недеља
04:55, 05:55, 07:05, 09:05, 10:55, 12:45, 14:15, 16:05, 16:55, 19:35, 21:35, 22:35 04:55, 07:05, 10:55, 14:15, 16:55, 19:25, 22:35 04:55, 07:05, 10:55, 14:15, 16:55, 19:25, 22:35
5521 Барајево – Велики Борак
Радни дан Субота Недеља
04:30, 05:30, 06:40, 08:40, 10:30, 12:20, 13:50, 15:40, 16:30, 19:10, 21:10, 22:10 04:30, 06:40, 10:30, 13:50, 16:30, 19:00, 22:10 04:30, 06:40, 10:30, 13:50, 16:30, 19:00, 22:10
560 Барајево – Баново брдо
Радни дан Субота Недеља
04:40, 05:00, 05:10, 05:20, 05:40, 05:50, 06:00, 06:05, 06:20, 06:30, 06:40, 07:00, 07:20, 07:30, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:40, 10:00, 10:30, 10:40, 11:10, 11:30, 11:40, 12:10, 12:20, 12:30, 13:00, 13:10, 13:30, 13:40, 13:50, 14:10, 14:20, 14:30, 14:50, 15:00, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:50, 16:20, 16:40, 17:00, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:55, 19:40, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:15, 23:00, 00:00 05:00, 05:10, 05:40, 06:20, 06:30, 07:00, 07:20, 07:30, 08:00, 08:40, 09:00, 09:40, 10:00, 10:30, 10:40, 11:30, 11:40, 12:20, 12:30, 13:00, 13:10, 13:40, 14:00, 14:20, 14:30, 15:00, 15:00, 15:20, 15:50, 16:40, 17:00, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:55, 20:00, 20:30, 21:30, 23:00, 00:00 05:40, 06:00, 06:50, 07:20, 08:00, 08:40, 09:10, 09:40, 10:40, 11:10, 11:40, 12:30, 12:50, 13:10, 14:00, 14:30, 15:00, 15:20, 15:50, 17:00, 17:50, 18:10, 18:55, 19:30, 20:00, 21:00, 21:30, 23:00, 00:00
560 Баново брдо – Барајево
Радни дан Субота Недеља
04:00, 04:20, 04:40, 05:00, 05:20, 05:40, 05:50, 06:00, 06:10, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:30, 07:40, 08:00, 08:30, 09:00, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:15, 11:30, 11:50, 12:05, 12:20, 12:30, 12:50, 13:00, 13:10, 13:40, 13:50, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:10, 15:30, 15:40, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:30, 18:15, 18:40, 19:00, 19:40, 19:50, 20:20, 20:50, 21:30, 22:10, 23:00 04:20, 05:00, 05:40, 05:50, 06:20, 06:40, 07:20, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:40, 10:00, 10:40, 11:00, 11:15, 11:50, 12:20, 12:30, 13:00, 13:10, 13:40, 13:50, 14:20, 14:40, 15:10, 15:30, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:30, 18:15, 18:40, 19:10, 19:40, 19:50, 20:50, 22:10, 23:00 05:00, 05:40, 06:40, 07:20, 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:50, 12:10, 12:30, 13:10, 13:30, 13:50, 14:20, 15:10, 16:00, 16:20, 17:00, 17:30, 18:15, 19:10, 20:20, 20:40, 20:50, 22:10, 23:00