Политика

Народ Великог Борка одвајкада је активно учествовао у политичком животу, укратко описано кроз:

Период самоуправног комуналног система

Вишепартијски систем