Информисање

Библиотекарство и информисање

Библиотекарство Великог Борка се развијало поступно. Учитељи су још у предратном периоду организовали сеоске књижнице и читаонице. Тек по уређењу другог дела Дома културе 1978. године је у Борку формирано одељење библиотеке „Београдски батаљон“ у коме је сваког дана радила једна библиотекарка. Библиотека је престала да ради 1991. године а око 500 књига је пренето у библиотеку Црквене ризнице у Вранићу.

Некад ретки радио апарати на кристал замењени су после електрификације новим радио апаратима. Први ТВ је у Борку купљен за потребе грађана 1959. године. Штампана је и прва разгледница Великог Борка 2006.године.

Борак никада није имао своје новине. Амбициозни омладинци на челу са Душком Поповићем су у склопу рада омладинске организације штампали 80-тих година више билтена  који су евидентирали актуелне догађаје у Борку.

Барајевски гласник

Слика: Лого

О Борку, људима и догађајима који су се у њему одвијали најчешће од 1982.године извештава општинско гласило „Барајевске новине“, а данас „Барајевски гласник“.

Иако Борак није имао своје новине у оквиру рада омладинске организације 1980. и 1987.године је штампано неколико билтена који су евидентирали активности у селу и шире.

Прва и једина разгледница Борка је штампана у 2009.години. Данас користећи могућности интернета на његовим страницама се може погледати више видео и штампаних записа о селу и догађајима професионалаца и аматерских хроничара.