Историја

Устанак

Упознајте се са историјом Великог Борка кроз следећа раздобља.

Прве цивилизације и настанак села

Значајни догађаји до ХХ-ог века

Значајни догађаји ХХ-ог века